Nieuwe functies in PHP 8


Wat is nieuw in PHP 8: Een compleet overzicht

Introductie van PHP 8

PHP, of Hypertext Preprocessor, is een van de meest gebruikte server-side programmeertalen op het web. Sinds de introductie in 1995, is PHP geëvolueerd en zijn er talrijke updates en nieuwe versies uitgebracht die de taal robuuster, sneller en veiliger hebben gemaakt. PHP 8, uitgebracht in november 2020, markeert een belangrijke mijlpaal in deze evolutie. Deze versie brengt tal van nieuwe functies en verbeteringen met zich mee die de manier waarop ontwikkelaars webapplicaties bouwen, optimaliseren en onderhouden, drastisch veranderen. In dit artikel duiken we diep in de nieuwe functies van PHP 8, met een focus op de belangrijkste toevoegingen zoals JIT (Just-In-Time) compilatie, union types, en attributes. We bekijken ook voorbeelden, use cases en de voordelen die deze nieuwe versie biedt voor ontwikkelaars.

Gedetailleerde beschrijving van nieuwe functies

JIT (Just-In-Time) Compilatie

Een van de meest besproken en opwindende toevoegingen in PHP 8 is de Just-In-Time (JIT) compilatie. JIT is een techniek die vaak wordt gebruikt in programmeertalen zoals Java en JavaScript, en het werd hoog tijd dat PHP deze technologie ook zou omarmen. Maar wat is JIT precies en waarom is het zo belangrijk?

Wat is JIT?

JIT-compilatie is een methode waarbij de uitvoerbare code tijdens de uitvoering van het programma wordt gegenereerd, in plaats van vooraf gecompileerd te zijn. Dit betekent dat de code die je schrijft, dynamisch wordt gecompileerd naar machinecode op het moment dat deze wordt uitgevoerd. Dit kan leiden tot aanzienlijke prestatieverbeteringen omdat de code geoptimaliseerd wordt voor de specifieke instructieset van de CPU waarop het wordt uitgevoerd.

Voordelen van JIT in PHP 8

 • Prestatieverbeteringen: De meest directe en merkbare verbetering die JIT biedt, is de snelheid. Omdat de code wordt gecompileerd tijdens de uitvoering, kunnen bepaalde optimalisaties worden toegepast die niet mogelijk zijn bij vooraf gecompileerde code. Dit resulteert in snellere verwerkingstijden en betere algehele prestaties van de applicatie.
 • Complexe Berekeningen: Voor toepassingen die veel gebruik maken van complexe berekeningen, zoals beeldverwerking, wetenschappelijke berekeningen of data-analyse, kan JIT aanzienlijke voordelen bieden. De snelheid van deze berekeningen kan drastisch worden verhoogd, waardoor PHP een levensvatbare optie wordt voor een breder scala aan toepassingen.
 • Concurrentie met andere talen: Met de introductie van JIT kan PHP beter concurreren met andere populaire talen zoals Python en Java, die al langer gebruik maken van JIT-technologieën. Dit maakt PHP aantrekkelijker voor nieuwe projecten en ontwikkelaars.

Union Types

Een andere belangrijke toevoeging in PHP 8 is de introductie van union types. Dit is een langverwachte functie die de flexibiliteit en leesbaarheid van de code verbetert.

Wat zijn Union Types?

Union types stellen een variabele in staat om meerdere typen te accepteren. Dit betekent dat je kunt aangeven dat een parameter, return type of property meer dan één type kan hebben. Bijvoorbeeld, een functieparameter kan zowel een integer als een string accepteren.

Voorbeeld van Union Types


function foo(int|string $input) {
  if (is_int($input)) {
    echo "Integer: $input";
  } else {
    echo "String: $input";
  }
}

foo(123);  // Output: Integer: 123
foo("ABC"); // Output: String: ABC

      

Voordelen van Union Types

 • Flexibiliteit: Union types bieden ontwikkelaars meer flexibiliteit bij het definiëren van functies en methoden. Dit maakt de code robuuster en beter bestand tegen verschillende soorten invoer.
 • Leesbaarheid: Door expliciet te specificeren welke typen een variabele kan aannemen, wordt de leesbaarheid van de code verbeterd. Dit helpt andere ontwikkelaars om de intentie van de code beter te begrijpen en vermindert de kans op fouten.
 • Type Veiligheid: Hoewel union types de flexibiliteit vergroten, behouden ze ook een zekere mate van type veiligheid. Dit helpt bij het opsporen van fouten tijdens de ontwikkeling en verbetert de betrouwbaarheid van de applicatie.

Attributes (Annotaties)

Attributes, ook wel bekend als annotaties, zijn een nieuwe manier om metadata aan je code toe te voegen. Dit is een krachtige functie die de mogelijkheden van PHP uitbreidt.

Wat zijn Attributes?

Attributes zijn een manier om extra informatie aan je code toe te voegen zonder de eigenlijke logica te beïnvloeden. Deze metadata kan worden gebruikt door frameworks, bibliotheken of tools om extra functionaliteit toe te voegen of de uitvoering van de code te wijzigen.

Voorbeeld van Attributes


#[Route("/api/user", methods: ["GET"])]
function getUser() {
  // logica om een gebruiker op te halen
}

      

Voordelen van Attributes

 • Schoonheid van de Code: Attributes maken de codebase schoner en beter georganiseerd. In plaats van lange docblock commentaren of configuratiebestanden, kunnen ontwikkelaars eenvoudig attributes gebruiken om metadata toe te voegen.
 • Flexibiliteit en Extensibility: Attributes bieden een flexibele manier om extra informatie toe te voegen die kan worden gebruikt door verschillende delen van de applicatie. Dit maakt het makkelijker om nieuwe functionaliteiten toe te voegen zonder de bestaande code te wijzigen.
 • Integratie met Frameworks: Veel moderne PHP frameworks, zoals Symfony en Laravel, maken al gebruik van attributen of zullen dat in de toekomst doen. Dit maakt het makkelijker om te integreren en te profiteren van de nieuwe functies van deze frameworks.

Voorbeelden en Use Cases

Laten we nu eens kijken naar enkele voorbeelden en use cases waarin de nieuwe functies van PHP 8 van pas kunnen komen.

Gebruik van JIT in Data-analyse

In data-analyse projecten worden vaak complexe berekeningen uitgevoerd die veel rekenkracht vereisen. Met de JIT compilatie in PHP 8 kunnen deze berekeningen veel sneller worden uitgevoerd.


function complexCalculation($data) {
  $result = 0;
  foreach ($data as $value) {
    $result += sqrt($value);
  }
  return $result;
}

$data = range(1, 1000000);
echo complexCalculation($data); // Berekeningen worden sneller uitgevoerd met JIT

      

Gebruik van Union Types in API Endpoints

Bij het bouwen van API’s is het niet ongebruikelijk dat een endpoint verschillende soorten invoer kan accepteren. Union types maken het makkelijker om dit soort flexibiliteit te implementeren.


function processInput(int|string $input) {
  if (is_int($input)) {
    return $input * 2;
  }
  return strtoupper($input);
}

echo processInput(10);  // Output: 20
echo processInput("test"); // Output: TEST

      

Gebruik van Attributes in een Framework

Attributes kunnen worden gebruikt om routes in een web framework te definiëren, wat resulteert in schonere en beter beheersbare code.


#[Route("/home", methods: ["GET"])]
function home() {
  return "Welcome to the homepage!";
}

#[Route("/about", methods: ["GET"])]
function about() {
  return "About us page.";
}

      

Voordelen voor Ontwikkelaars

Verbeterde Prestaties

De introductie van JIT betekent dat PHP 8 significant snellere uitvoertijden kan bieden voor zware rekenintensieve taken. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor PHP in gebieden waar snelheid cruciaal is, zoals data-analyse en machine learning.

Verhoogde Flexibiliteit

Union types geven ontwikkelaars de flexibiliteit om functies te schrijven die meerdere typen input kunnen verwerken zonder de type veiligheid te compromitteren. Dit maakt de code robuuster en minder foutgevoelig.

Betere Leesbaarheid en Onderhoudbaarheid

Attributes maken de code niet alleen schoner maar ook beter leesbaar en onderhoudbaar. Door metadata direct aan de relevante onderdelen van de code toe te voegen, kunnen ontwikkelaars de structuur en bedoeling van de code sneller begrijpen en onderhouden.

Verbeterde Integratie met Moderne Frameworks

De nieuwe functies in PHP 8 zijn ontworpen met het oog op moderne PHP frameworks. Dit betekent dat ontwikkelaars kunnen profiteren van de nieuwste functies en verbeteringen zonder zich zorgen te hoeven maken over compatibiliteit.

Conclusie en Toekomstperspectief

PHP 8 markeert een significante vooruitgang in de evolutie van PHP. Met de introductie van JIT compilatie, union types, en attributes, biedt deze versie tal van nieuwe mogelijkheden voor ontwikkelaars. Deze functies verbeteren niet alleen de prestaties en flexibiliteit van de taal, maar maken het ook makkelijker om schone, leesbare en onderhoudbare code te schrijven.

In de toekomst kunnen we verwachten dat PHP blijft evolueren met nieuwe updates en functies die inspelen op de behoeften van ontwikkelaars en de industrie. De integratie van JIT opent de deur naar nieuwe toepassingsgebieden, terwijl union types en attributes de taal robuuster en gebruiksvriendelijker maken.

Voor ontwikkelaars betekent dit dat PHP een nog krachtiger gereedschap wordt voor het bouwen van moderne webapplicaties. Of je nu een doorgewinterde PHP-veteraan bent of net begint met de taal, de nieuwe functies van PHP 8 bieden een spannende reeks mogelijkheden om te verkennen en te benutten.