Meest gebruikte ALT Codes


Alle alt codes overzichtelijk op een rij. Indien je nog niet bekend bent met deze codes en hoe deze gebruiken hebben we onderaan de pagina een beschrijving staan van hoe je deze alt codes kunt gebruiken.

Onderstaande altcodes gebruiken in je html

Over het algemeen kun je alt codes gebruiken in je website. Plaats dan & en een # voor het nummer en een ; erachter. Echter gaat dit niet op voor de eerste 32 nummers in de reeks. &# + 1 + ; geeft je geen smiley zoals je zou doen vermoeden. Veel van onderstaande alt codes hebben nog een extra code die wel gebruikt kan worden in de html. Voor een lijst van de meest gebruikte html karakter codes kun je hier terecht.

Let op: Indien u een apart numpad heeft op uw toetsenbord gebruik dan het Alt + de nummers van het numpad.

SymboolAlt CodesOmschrijving
nullAlt + 0Null
Alt + 1Witte smiley
Alt + 2Zwarte smiley
Alt + 3Hart symbool
Alt + 4Ruit symbool
Alt + 5Klaver symbool
Alt + 6Schoppen symbool
Alt + 7Zwart/wit blokje met stip
Alt + 8Wit/zwart blokje met stip
Alt + 9Zwart/wit met cirkel
Alt + 10Wit/zwart met cirkel
SymboolAlt CodesOmschrijving
Alt + 11Makkelijk symbool
Alt + 12Vrouwelijk symbool
Alt + 13Enkele noot symbool
Alt + 14Dubbele noot symbool
Alt + 15Tandwiel/instellingen symbool
Alt + 16Play / Afspelen symbool
Alt + 17Omgekeerd play symbool
Alt + 18Pijl naar boven en beneden
Alt + 19Dubbele uitroepteken
Alt + 20Pilcrow symbool
§Alt + 21Section symbool
SymboolAlt CodesOmschrijving
Alt + 22Zwarte rechthoek
Alt + 23Pijl naar boven en beneden met basis
Alt + 24Pijl naar boven
Alt + 25Pijl naar beneden
Alt + 26Pijl naar rechts
Alt + 27Pijl naar links
Alt + 28Rechtse hoek symbool
Alt + 29Pijl naar links en rechts
Alt + 30Pijltje naar boven
Alt + 31Pijltje naar beneden
spaceAlt + 32Space
SymboolAlt CodesOmschrijving
!Alt + 33Uitroepteken
Alt + 34Dubbele aanhalingsteken
#Alt + 35Hekje/Hashtag teken
$Alt + 36Dollar teken
%Alt + 37Procent teken
&Alt + 38En teken / ampersand
Alt + 39Enkele aanhalingsteken
(Alt + 40Haakje openen
)Alt + 41Haakje sluiten
*Alt + 42Sterretje
+Alt + 43Plus teken
SymboolAlt CodesOmschrijving
,Alt + 44Komma teken
Alt + 45Min teken
.Alt + 46Punt
/Alt + 47Schuine streep / forward slash
0Alt + 48Nul
1Alt + 49één
2Alt + 50twee
3Alt + 51drie
4Alt + 52vier
5Alt + 53vijf
6Alt + 54zes
SymboolAlt CodesOmschrijving
7Alt + 55Zeven
8Alt + 56Acht
9Alt + 57Negen
:Alt + 58Dubbele punt
;Alt + 59Punt komma
<Alt + 60Kleiner dan
=Alt + 61Is gelijk aan
>Alt + 62Groter dan
?Alt + 63Vraagteken
@Alt + 64Apenstaartje
AAlt + 65Hoofdletter A
SymboolAlt CodesOmschrijving
BAlt + 66Hoofdletter B
CAlt + 67Hoofdletter C
DAlt + 68Hoofdletter D
EAlt + 69Hoofdletter E
FAlt + 70Hoofdletter F
GAlt + 71Hoofdletter G
HAlt + 72Hoofdletter H
IAlt + 73Hoofdletter I
JAlt + 74Hoofdletter J
KAlt + 75Hoofdletter K
LAlt + 76Hoofdletter L
SymboolAlt CodesOmschrijving
MAlt + 77Hoofdletter M
NAlt + 78Hoofdletter N
OAlt + 79Hoofdletter O
PAlt + 80Hoofdletter P
QAlt + 81Hoofdletter Q
RAlt + 82Hoofdletter R
SAlt + 83Hoofdletter S
TAlt + 84Hoofdletter T
UAlt + 85Hoofdletter U
VAlt + 86Hoofdletter V
WAlt + 87Hoofdletter W
SymboolAlt CodesOmschrijving
XAlt + 88Hoofdletter X
YAlt + 89Hoofdletter Y
ZAlt + 90Hoofdletter Z
[Alt + 91Blokhaak openen
\Alt + 92Backslash
]Alt + 93Blokhaak sluiten
^Alt + 94Accent circumflex
_Alt + 95Underscore
`Alt + 96Accent grave
aAlt + 97Kleine letter a
bAlt + 98Kleine letter b
SymboolAlt CodesOmschrijving
cAlt + 99Kleine letter c
dAlt + 100Kleine letter d
eAlt + 101Kleine letter e
fAlt + 102Kleine letter f
gAlt + 103Kleine letter g
hAlt + 104Kleine letter h
iAlt + 105Kleine letter i
jAlt + 106Kleine letter j
kAlt + 107Kleine letter k
lAlt + 108Kleine letter l
mAlt + 109Kleine letter m
SymboolAlt CodesOmschrijving
nAlt + 110Kleine letter n
oAlt + 111Kleine letter o
pAlt + 112Kleine letter p
qAlt + 113Kleine letter q
rAlt + 114Kleine letter r
sAlt + 115Kleine letter s
tAlt + 116Kleine letter t
uAlt + 117Kleine letter u
vAlt + 118Kleine letter v
wAlt + 119Kleine letter w
xAlt + 120Kleine letter x
SymboolAlt CodesOmschrijving
yAlt + 121Kleine letter y
zAlt + 122Kleine letter z
{Alt + 123Accolade openen
|Alt + 124More teken
}Alt + 125Accolade sluiten
~Alt + 126Tilde symbool
Alt + 127Huis symbool
ÇAlt + 128Hoofdletter C cedilla
üAlt + 129Kleine letter u met umlaut
éAlt + 130Kleine letter e met accent acute
âAlt + 131Kleine letter a met accent circumflex
SymboolAlt CodesOmschrijving
äAlt + 132Kleine letter a met umlaut
àAlt + 133Kleine letter a met accent grave
åAlt + 134Kleine letter a met graden teken
çAlt + 135Kleine letter c met cedilla
êAlt + 136Kleine letter e met accent circumflex
ëAlt + 137Kleine letter e met umlaut
èAlt + 138Kleine letter e met accent grave
ïAlt + 139Kleine letter i met umlaut
îAlt + 140Kleine letter i met accent circumflex
ìAlt + 141Kleine letter i met accent grave
ÄAlt + 142Hoofdletter A met umlaut
SymboolAlt CodesOmschrijving
ÅAlt + 143Hoofdletter A met graden teken
ÉAlt + 144Hoofdletter E met accent acute
æAlt + 145Kleine letter Ligatuur
ÆAlt + 146Hoofdletter Ligatuur
ôAlt + 147Kleine letter o met accent circumflex
öAlt + 148Kleine letter o met umlaut
òAlt + 149Kleine letter o met accent grave
ûAlt + 150Kleine letter u met accent circumflex
ùAlt + 151Kleine letter u met accent grave
ÿAlt + 152Kleine letter y met umlaut
ÖAlt + 153Hoofdletter O met umlaut
SymboolAlt CodesOmschrijving
ÜAlt + 154Hoofdletter U met umlaut
¢Alt + 155Cent symbool
£Alt + 156Pond symbool
¥Alt + 157Yen symbool
Alt + 158Peseta symbool
ƒAlt + 159Gulden symbool
áAlt + 160Kleine letter a met
íAlt + 161Kleine letter i met
óAlt + 162Kleine letter o met accent acute
úAlt + 163Kleine letter u met accent acute
ñAlt + 164Kleine letter n met
SymboolAlt CodesOmschrijving
ÑAlt + 165Hoofdletter N met tilde
ªAlt + 166
ºAlt + 167
¿Alt + 168Omgedraaid vraagteken
Alt + 169Omgekeerde not sign
¬Alt + 170Not sign
½Alt + 171Half teken
¼Alt + 172Kwart teken
¡Alt + 173Omgekeerd uitroepteken
«Alt + 174Linkse dubbele hoek
»Alt + 175Rechtse dubbele hoek
SymboolAlt CodesOmschrijving
Alt + 176
Alt + 177
Alt + 178
Alt + 179
Alt + 180
Alt + 181
Alt + 182
Alt + 183
Alt + 184
Alt + 185
Alt + 186
SymboolAlt CodesOmschrijving
Alt + 187
Alt + 188
Alt + 189
Alt + 190
Alt + 191
Alt + 192
Alt + 193
Alt + 194
Alt + 195
Alt + 196
Alt + 197
SymboolAlt CodesOmschrijving
Alt + 198
Alt + 199
Alt + 200
Alt + 201
Alt + 202
Alt + 203
Alt + 204
Alt + 205
Alt + 206
Alt + 207
Alt + 208
SymboolAlt CodesOmschrijving
Alt + 209
Alt + 210
Alt + 211
Alt + 212
Alt + 213
Alt + 214
Alt + 215
Alt + 216
Alt + 217
Alt + 218
Alt + 219
SymboolAlt CodesOmschrijving
Alt + 220
Alt + 221
Alt + 222
Alt + 223
αAlt + 224Alpha Symbool
ßAlt + 225Beta symbool
ΓAlt + 226Gamma symbool
πAlt + 227PI teken
ΣAlt + 228Hoofdletter Sigma symbool
σAlt + 229Sigma symbool
µAlt + 230
SymboolAlt CodesOmschrijving
τAlt + 231
ΦAlt + 232phi symbool
ΘAlt + 233theta symbool
ΩAlt + 234Ohm symbool
δAlt + 235Delta symbool
Alt + 236Oneindig symbool
φAlt + 237Phi symbool
εAlt + 238Epsilon symbool
Alt + 239Doorsnede / intersectie
Alt + 240Driedubbele balk
±Alt + 241Plusminus
SymboolAlt CodesOmschrijving
Alt + 242Groter dan of gelijk aan
Alt + 243Kleiner dan of gelijk aan
Alt + 244Top half integral symbool
Alt + 245Integral symbool
÷Alt + 246Gedeeld door symbool
Alt + 247Universeel symbool
°Alt + 248Graden symbool
Alt + 249Bullet Operator
·Alt + 250Interpunct
Alt + 251Wortel symbool
Alt + 252Superscript n
SymboolAlt CodesOmschrijving
¹Alt + 01851 in superscript
²Alt + 2532 in superscript
³Alt + 01793 in superscript
SymboolAlt CodesOmschrijving
½Alt + 171Half teken
Alt + 8531één derde teken
Alt + 8532twee derde teken
¼Alt + 172Kwart teken
¾Alt + 0190Drie vierde teken
Alt + 172één vijfde teken
Alt + 171Twee vijfde teken
Alt + 172Drie vijfde teken
Alt + 171Vier vijfde teken

Wat is een Alt-code?

Dit is technischer en moeilijk te begrijpen voor een normale gebruiker. In eenvoudige bewoordingen: elk teken dat u op het toetsenbord typt, wordt gecodeerd tot een afdrukbaar teken met behulp van de codepagina die op die machine wordt gebruikt. Eerder gebruikten IBM-computers de alt-toets samen met de decimale getallen om speciale tekens te typen met codetabel 437. Alt + 1 zorgt bijvoorbeeld ervoor dat het smiley-symbool op ☺ lijkt. Hoewel Microsoft later verschillende codepagina’s voor Windows ontwikkelde en naar Unicode ging, behielden ze vanwege de populariteit de oude methode om de alt-toets met decimaal getal te gebruiken.

Momenteel gebruiken de meeste besturingssystemen en applicaties de standaardcodering die wordt aangeboden door Unicode Consortium. Unicode wijst een hexadecimaal codepunt toe aan elk afdrukbaar teken en heeft tot doel het gebruik van tekens op verschillende apparaten te standaardiseren. Het Unicode-punt voor hetzelfde smileysymbool is bijvoorbeeld U + 263A.

Nu sommige toepassingen zoals Microsoft Word het hexadecimale codepunt van Unicode accepteren, terwijl andere toepassingen zoals Outlook alleen decimale codes met alt-toets accepteren. Daarom is het gebruik van sneltoetsen voor alt-codes afhankelijk van de volgende factoren:

Besturingssysteem dat u gebruikt. Toetsenbordindeling zoals internationaal Engels of taalspecifiek. Taal invoermethode. Codepagina voor tekencodering. Lettertype op het document. Apparaatfabrikant. Onderstaande instructies behandelen alle mogelijkheden om alt-code in verschillende scenario’s te gebruiken.

Alt-codes gebruiken in Windows

U kunt een decimale alt-code of een hexadecimaal Unicode-teken gebruiken op een Windows-computer om Symboolen en speciale tekens te typen.

Alt-code met numeriek toetsenbord

Gebruik deze methode als u een groter toetsenbord op uw pc of laptop heeft met een apart cijfer- of numeriek toetsenblok.

Schakel het cijferslot in om het gebruik van het cijferblok mogelijk te maken. Houd een van de alt-toetsen op je toetsenbord ingedrukt. Typ decimale getallen met behulp van het numerieke toetsenblok. Laat de alt-toets los nadat je de cijfers hebt getypt. U kunt het symbool zien dat overeenkomt met het Unicode-nummer. “Alt + 0163” levert bijvoorbeeld het hekje op als £.

Alt-code gebruiken zonder apart cijfertoetsenbord

De bovenstaande methode werkt goed op alle Windows-apparaten. Helaas worden laptops tegenwoordig niet geleverd met een lang toetsenbord met een apart numeriek toetsenblok. Als u echter merkt dat het standaardlaptoptoetsenbord een numeriek toetsenblok heeft in de lay-out. Volg de onderstaande instructies als het toetsenbord van uw laptop geen apart numeriek toetsenblok heeft:

Druk eerst op de toets “Functie” of “Fn” en druk op “NumLock” om de cijfervergrendeling op het toetsenbord in te schakelen. U zou de NumLock-toets in de bovenste rij met functietoetsen moeten zien. Op de meeste laptops zou dit een F11- of F12-sleutel moeten zijn. Zodra nummervergrendeling is ingeschakeld, verandert uw toetsenbordgedrag. Nu kunt u op de functietoets drukken, een van de alt-toetsen, en de decimale getallen typen met behulp van het numerieke toetsenbord in de toetsenbordindeling. Onthoud dat u de cijfertoetsen voor het numerieke toetsenbord moet gebruiken en niet de cijfertoetsen op de bovenste rij. Onthoud dat u de Fn-toets al dan niet moet ingedrukt houden, afhankelijk van uw apparaat.

Hexadecimale Unicode gebruiken

De bovenstaande twee methoden werken op basis van de decimale code van het symbool of teken. Als alternatief kunt u ook proberen het hexadecimale Unicode-punt te gebruiken door een invoer in het register toe te voegen.

Druk op de “Win + R” -toetsen om de prompt Uitvoeren te openen. Typ REGEDIT en druk op enter om “Register-editor” te openen. Navigeer naar “HKEY_CURRENT_USER / Configuratiescherm / Invoermethode”. Klik met de rechtermuisknop op het rechterdeelvenster en maak een nieuwe tekenreekswaarde met de naam EnableHexNumpad. Wijzig de tekenreeks en wijs de waarde toe als 1. Volg nu de onderstaande instructies om alt-codes te gebruiken:

Houd een van de alt-toetsen ingedrukt. Druk op de + toets en laat deze los. Typ de hexadecimale code. Laat de alt-toets los om het symbool te zien. Bijvoorbeeld: “Alt + 00F7” zal het divisiesymbool produceren zoals ÷.

Alt-codes voor Microsoft Word

Zoals eerder vermeld, accepteert Microsoft Word alt-code met hexadecimaal Unicode-punt.

Typ eerst het hexadecimale Unicode-codepunt. Druk nu op de Alt- en X-toetsen. Dit converteert de hexadecimale code naar het overeenkomstige teken. “2642 Alt + X” zal bijvoorbeeld het mannelijke geslachtssymbool produceren zoals ♂.

Als de alt-codesnelkoppeling niet voor u werkt, probeer dan alternatieve opties zoals Karakterkaart, Emoji-toetsenbord of Symbool-hulpprogramma in Office-toepassingen.

Alt-codes gebruiken in macOS

Net als bij Windows-computers kunt u de optie- of alt-toets op Macintosh gebruiken.

Om alt-codesnelkoppelingen op Mac te gebruiken, moet u eerst Unicode Hex Input aan uw invoermethode toevoegen. Klik op het invoermethode-pictogram in de bovenste balk en activeer de Unicode Hex-invoermethode om te typen. Houd een van de optietoetsen ingedrukt en typ de hexadecimale Unicode-punten. Optie 221A produceert bijvoorbeeld het vierkantswortelsymbool zoals √. Het probleem met deze methode is echter dat Mac slechts vier cijfers Unicode-punten accepteert. Het werkt niet als het symbool een hexadecimaal Unicode-punt van meer dan vier cijfers heeft. In dat geval kunt u de Character Viewer-app gebruiken om de Symboolen in te typen.

Alt-codes gebruiken in Linux

Op Linux-computers werken alt-codes anders.

Druk op de toetsen “Control + Shift + U”. Typ het hexadecimale Unicode-punt. Hierdoor wordt de invoer omgezet in overeenkomstige Unicode-Symboolen. Punten om te onthouden

Veel niet-Engelse toetsenbordindelingen hebben de AltGr-toets op het toetsenbord. AltGr geeft Alt Graph of Alt Right aan. In de meeste gevallen werkt het op dezelfde manier als de alt-toets en wordt het gewoon gebruikt als een rechter alt-toets aan de rechterkant op de spatiebalk. Het kan echter ook werken als een combinatie van “Fn + Alt”. Als u decimale codes gebruikt, accepteren sommige toepassingen zonder voorloopnullen en bij sommige toepassingen moet u voorloopnullen gebruiken. De decimale codes die met het numerieke toetsenbord worden gebruikt, zijn gebaseerd op de codepagina en niet op de conversie van het hexadecimale Unicode-punt. Op HTML-documenten kunt u HTML-escape-entiteiten of decimale of hexadecimale codes in voorgeschreven indeling gebruiken. Unicode en Windows Alt-code In onze eerdere artikelen hebben we duizenden sneltoetsen uitgelegd met alt-codes in Windows en Mac. Veel gebruikers sturen ons e-mails en klaagden dat de snelkoppelingen niet werken op hun computer. De alt-codes hebben een lange geschiedenis die op verschillende apparaten verschillend kan worden geïnterpreteerd.

Op oudere IBM-pc’s worden 0 – 255 tekens opgeslagen in Read Only Memory (ROM) om het direct te interpreteren als een snelkoppeling bij gebruik met alt-code. Alt + 003 produceert bijvoorbeeld het hart als ♥. Later gebruikte Windows codetabel 437 om de viercijferige decimale codes met alt-codes te gebruiken. Alt + 0003 levert bijvoorbeeld ♥ op. Bij beide bovenstaande methoden moet u een apart numeriek toetsenblok gebruiken om het nummer in te voeren. Tegenwoordig is het gebruikelijk om Unicode-tekencodering op apparaten te gebruiken. Dit leidde tot het gebruik van hexadecimale Unicode-code op Mac en een gelijkwaardig decimaalteken in Windows. U kunt bijvoorbeeld alt + 0003 in Mac en alt + 9786 in Windows gebruiken zonder apart numeriek toetsenblok om ♥ te typen. Daarom kan de snelkoppeling, afhankelijk van het apparaat en de behuizing, anders werken.