Overzicht van alle HTML kleurnamen


Naast de rgb codes zoals #000000 voor zwart en #FFFFFF voor wit zijn er ook Engelse namen die je kunt gebruiken om een HTML element een kleur te geven. Voor #000000 is dit bijvoorbeeld black en voor #FFFFFF is dit white; Hieronder kun je de complete lijst vinden met alle kleuren in html die een eigen naam hebben.

Om elementen in html met css te stylen kun je dus deze eenvoudig te onthouden kleurnamen gebruiken in plaats van de rgb codes. De RGB codes zijn hexadecimale waarden van 3 maal een waarde van 00 to FF. Hierin is 00 de eerste waarde (zwart) en FF is de laatste waarde (wit).

lightcoral
salmon
darksalmon
orangered
red
crimson
firebrick
darkred
pink
lightpink
palevioletred
hotpink
deeppink
mediumvioletred
lightyellow
lemonchiffon
lightgoldenrodyellow
papayawhip
moccasin
peachpuff
palegoldenrod
khaki
yellow
gold
darkkhaki
lightcyan
paleturquoise
aqua
aquamarine
turquoise
mediumturquoise
darkturquoise
powderblue
lightsteelblue
lightblue
skyblue
lightskyblue
deepskyblue
cornflowerblue
steelblue
cadetblue
mediumslateblue
dodgerblue
royalblue
blue
mediumblue
darkblue
navy
midnightblue
lightsalmon
orange
darkorange
coral
tomato
orangered
greenyellow
chartreuse
lawngreen
lime
palegreen
lightgreen
mediumspringgreen
springgreen
yellowgreen
limegreen
mediumseagreen
seagreen
forestgreen
green
olivedrab
olive
darkolivegreen
darkgreen
aquamarine
mediumaquamarine
darkseagreen
lightseagreen
darkcyan
teal
lavender
thistle
plum
violet
fuchsia
orchid
mediumorchid
mediumpurple
slateblue
blueviolet
darkviolet
darkorchid
rebeccapurple
darkmagenta
purple
darkslateblue
indigo
cornsilk
blanchedalmond
bisque
navajowhite
wheat
burlywood
tan
rosybrown
sandybrown
goldenrod
darkgoldenrod
peru
chocolate
saddlebrown
sienna
brown
maroon
white
snow
honeydew
mintcream
azure
aliceblue
ghostwhite
whitesmoke
seashell
beige
oldlace
floralwhite
ivory
antiquewhite
linen
lavenderblush
mistyrose
gainsboro
lightgray
silver
darkgray
gray
dimgray
lightslategray
slategray
darkslategray
black

Hoe kleurnamen te gebruiken in HTML

Om tekst in een element kleur te geven, bijvoorbeeld rode tekst in een paragraaf (p) kun je de volgende html gebruiken:
p { color: red }
Om de achtergrond van een element kleur te geven, bijvoorbeeld een groene achtergrond van een div kun je de volgende html gebruiken:
div { background-color: green }