Meest gebruikte ALT Codes

Home > Tutorials > Meest gebruikte ALT Codes

Alle alt codes overzichtelijk op een rij. Indien je nog niet bekend bent met deze codes en hoe deze gebruiken hebben we onderaan de pagina een beschrijving staan van hoe je deze alt codes kunt gebruiken.

Onderstaande altcodes gebruiken in je html

Over het algemeen kun je alt codes gebruiken in je website. Plaats dan & en een # voor het nummer en een ; erachter. Echter gaat dit niet op voor de eerste nummers in de reeks. &# + 1 + ; geeft je geen smiley zoals je zou doen vermoeden. Veel van onderstaande alt codes hebben nog een extra code die wel gebruikt kan worden in de html. Voor een lijst van de meest gebruikte html karakter codes kun je hier terecht.

SymboolAlt Codes
null
0 0x00
1 0x01
2 0x02
3 0x03
4 0x04
5 0x05
6 0x06
7 0x07
8 0x08
9 0x09
10 0x0A
SymboolAlt Codes
11 0x0B
12 0x0C
13 0x0D
14 0x0E
15 0x0F
16 0x10
17 0x11
18 0x12
19 0x13
20 0x14
§
21 0x15
SymboolAlt Codes
22 0x16
23 0x17
24 0x18
25 0x19
26 0x1A
27 0x1B
28 0x1C
29 0x1D
30 0x1E
31 0x1F
space
32 0x20
SymboolAlt Codes
!
33 0x21
"
34 0x22
#
35 0x23
$
36 0x24
%
37 0x25
&
38 0x26
'
39 0x27
(
40 0x28
)
41 0x29
*
42 0x2A
+
43 0x2B
SymboolAlt Codes
,
44 0x2C
-
45 0x2D
.
46 0x2E
/
47 0x2F
0
48 0x30
1
49 0x31
2
50 0x32
3
51 0x33
4
52 0x34
5
53 0x35
6
54 0x36
SymboolAlt Codes
7
55 0x37
8
56 0x38
9
57 0x39
:
58 0x3A
;
59 0x3B
<
60 0x3C
=
61 0x3D
>
62 0x3E
?
63 0x3F
@
64 0x40
A
65 0x41
SymboolAlt Codes
B
66 0x42
C
67 0x43
D
68 0x44
E
69 0x45
F
70 0x46
G
71 0x47
H
72 0x48
I
73 0x49
J
74 0x4A
K
75 0x4B
L
76 0x4C
SymboolAlt Codes
M
77 0x4D
N
78 0x4E
O
79 0x4F
P
80 0x50
Q
81 0x51
R
82 0x52
S
83 0x53
T
84 0x54
U
85 0x55
V
86 0x56
W
87 0x57
SymboolAlt Codes
X
88 0x58
Y
89 0x59
Z
90 0x5A
[
91 0x5B
\
92 0x5C
]
93 0x5D
^
94 0x5E
_
95 0x5F
`
96 0x60
a
97 0x61
b
98 0x62
SymboolAlt Codes
c
99 0x63
d
100 0x64
e
101 0x65
f
102 0x66
g
103 0x67
h
104 0x68
i
105 0x69
j
106 0x6A
k
107 0x6B
l
108 0x6C
m
109 0x6D
SymboolAlt Codes
n
110 0x6E
o
111 0x6F
p
112 0x70
q
113 0x71
r
114 0x72
s
115 0x73
t
116 0x74
u
117 0x75
v
118 0x76
w
119 0x77
x
120 0x78
SymboolAlt Codes
y
121 0x79
z
122 0x7A
{
123 0x7B
|
124 0x7C
}
125 0x7D
~
126 0x7E
127 0x7F
Ç
128 0x80
ü
129 0x81
é
130 0x82
â
131 0x83
SymboolAlt Codes
ä
132 0x84
à
133 0x85
å
134 0x86
ç
135 0x87
ê
136 0x88
ë
137 0x89
è
138 0x8A
ï
139 0x8B
î
140 0x8C
ì
141 0x8D
Ä
142 0x8E
SymboolAlt Codes
Å
143 0x8F
É
144 0x90
æ
145 0x91
Æ
146 0x92
ô
147 0x93
ö
148 0x94
ò
149 0x95
û
150 0x96
ù
151 0x97
ÿ
152 0x98
Ö
153 0x99
SymboolAlt Codes
Ü
154 0x9A
¢
155 0x9B
£
156 0x9C
¥
157 0x9D
158 0x9E
ƒ
159 0x9F
á
160 0xA0
í
161 0xA1
ó
162 0xA2
ú
163 0xA3
ñ
164 0xA4
SymboolAlt Codes
Ñ
165 0xA5
ª
166 0xA6
º
167 0xA7
¿
168 0xA8
169 0xA9
¬
170 0xAA
½
171 0xAB
¼
172 0xAC
¡
173 0xAD
«
174 0xAE
»
175 0xAF
SymboolAlt Codes
176 0xB0
177 0xB1
178 0xB2
179 0xB3
180 0xB4
181 0xB5
182 0xB6
183 0xB7
184 0xB8
185 0xB9
186 0xBA
SymboolAlt Codes
187 0xBB
188 0xBC
189 0xBD
190 0xBE
191 0xBF
192 0xC0
193 0xC1
194 0xC2
195 0xC3
196 0xC4
197 0xC5
SymboolAlt Codes
198 0xC6
199 0xC7
200 0xC8
201 0xC9
202 0xCA
203 0xCB
204 0xCC
205 0xCD
206 0xCE
207 0xCF
208 0xD0
SymboolAlt Codes
209 0xD1
210 0xD2
211 0xD3
212 0xD4
213 0xD5
214 0xD6
215 0xD7
216 0xD8
217 0xD9
218 0xDA
219 0xDB
SymboolAlt Codes
220 0xDC
221 0xDD
222 0xDE
223 0xDF
α
224 0xE0
ß
225 0xE1
Γ
226 0xE2
π
227 0xE3
Σ
228 0xE4
σ
229 0xE5
µ
230 0xE6
SymboolAlt Codes
τ
231 0xE7
Φ
232 0xE8
Θ
233 0xE9
Ω
234 0xEA
δ
235 0xEB
236 0xEC
φ
237 0xED
ε
238 0xEE
239 0xEF
240 0xF0
±
241 0xF1
SymboolAlt Codes
242 0xF2
243 0xF3
244 0xF4
245 0xF5
÷
246 0xF6
247 0xF7
°
248 0xF8
249 0xF9
·
250 0xFA
251 0xFB
252 0xFC
SymboolAlt Codes
²
253 0xFD
254 0xFE
255 0xFF

Wat is een Alt-code?

Dit is technischer en moeilijk te begrijpen voor een normale gebruiker. In eenvoudige bewoordingen: elk teken dat u op het toetsenbord typt, wordt gecodeerd tot een afdrukbaar teken met behulp van de codepagina die op die machine wordt gebruikt. Eerder gebruikten IBM-computers de alt-toets samen met de decimale getallen om speciale tekens te typen met codetabel 437. Alt + 1 zorgt bijvoorbeeld ervoor dat het smiley-symbool op ☺ lijkt. Hoewel Microsoft later verschillende codepagina's voor Windows ontwikkelde en naar Unicode ging, behielden ze vanwege de populariteit de oude methode om de alt-toets met decimaal getal te gebruiken.

Momenteel gebruiken de meeste besturingssystemen en applicaties de standaardcodering die wordt aangeboden door Unicode Consortium. Unicode wijst een hexadecimaal codepunt toe aan elk afdrukbaar teken en heeft tot doel het gebruik van tekens op verschillende apparaten te standaardiseren. Het Unicode-punt voor hetzelfde smileysymbool is bijvoorbeeld U + 263A.

Nu sommige toepassingen zoals Microsoft Word het hexadecimale codepunt van Unicode accepteren, terwijl andere toepassingen zoals Outlook alleen decimale codes met alt-toets accepteren. Daarom is het gebruik van sneltoetsen voor alt-codes afhankelijk van de volgende factoren:

Besturingssysteem dat u gebruikt. Toetsenbordindeling zoals internationaal Engels of taalspecifiek. Taal invoermethode. Codepagina voor tekencodering. Lettertype op het document. Apparaatfabrikant. Onderstaande instructies behandelen alle mogelijkheden om alt-code in verschillende scenario's te gebruiken.

Alt-codes gebruiken in Windows

U kunt een decimale alt-code of een hexadecimaal Unicode-teken gebruiken op een Windows-computer om Symboolen en speciale tekens te typen.

Alt-code met numeriek toetsenbord

Gebruik deze methode als u een groter toetsenbord op uw pc of laptop heeft met een apart cijfer- of numeriek toetsenblok.

Schakel het cijferslot in om het gebruik van het cijferblok mogelijk te maken. Houd een van de alt-toetsen op je toetsenbord ingedrukt. Typ decimale getallen met behulp van het numerieke toetsenblok. Laat de alt-toets los nadat je de cijfers hebt getypt. U kunt het symbool zien dat overeenkomt met het Unicode-nummer. "Alt + 0163" levert bijvoorbeeld het hekje op als £.

Alt-code gebruiken zonder apart cijfertoetsenbord

De bovenstaande methode werkt goed op alle Windows-apparaten. Helaas worden laptops tegenwoordig niet geleverd met een lang toetsenbord met een apart numeriek toetsenblok. Als u echter merkt dat het standaardlaptoptoetsenbord een numeriek toetsenblok heeft in de lay-out. Volg de onderstaande instructies als het toetsenbord van uw laptop geen apart numeriek toetsenblok heeft:

Druk eerst op de toets "Functie" of "Fn" en druk op "NumLock" om de cijfervergrendeling op het toetsenbord in te schakelen. U zou de NumLock-toets in de bovenste rij met functietoetsen moeten zien. Op de meeste laptops zou dit een F11- of F12-sleutel moeten zijn. Zodra nummervergrendeling is ingeschakeld, verandert uw toetsenbordgedrag. Nu kunt u op de functietoets drukken, een van de alt-toetsen, en de decimale getallen typen met behulp van het numerieke toetsenbord in de toetsenbordindeling. Onthoud dat u de cijfertoetsen voor het numerieke toetsenbord moet gebruiken en niet de cijfertoetsen op de bovenste rij. Onthoud dat u de Fn-toets al dan niet moet ingedrukt houden, afhankelijk van uw apparaat.

Hexadecimale Unicode gebruiken

De bovenstaande twee methoden werken op basis van de decimale code van het symbool of teken. Als alternatief kunt u ook proberen het hexadecimale Unicode-punt te gebruiken door een invoer in het register toe te voegen.

Druk op de "Win + R" -toetsen om de prompt Uitvoeren te openen. Typ REGEDIT en druk op enter om "Register-editor" te openen. Navigeer naar "HKEY_CURRENT_USER / Configuratiescherm / Invoermethode". Klik met de rechtermuisknop op het rechterdeelvenster en maak een nieuwe tekenreekswaarde met de naam EnableHexNumpad. Wijzig de tekenreeks en wijs de waarde toe als 1. Volg nu de onderstaande instructies om alt-codes te gebruiken:

Houd een van de alt-toetsen ingedrukt. Druk op de + toets en laat deze los. Typ de hexadecimale code. Laat de alt-toets los om het symbool te zien. Bijvoorbeeld: "Alt + 00F7" zal het divisiesymbool produceren zoals ÷.

Alt-codes voor Microsoft Word

Zoals eerder vermeld, accepteert Microsoft Word alt-code met hexadecimaal Unicode-punt.

Typ eerst het hexadecimale Unicode-codepunt. Druk nu op de Alt- en X-toetsen. Dit converteert de hexadecimale code naar het overeenkomstige teken. "2642 Alt + X" zal bijvoorbeeld het mannelijke geslachtssymbool produceren zoals ♂.

Als de alt-codesnelkoppeling niet voor u werkt, probeer dan alternatieve opties zoals Karakterkaart, Emoji-toetsenbord of Symbool-hulpprogramma in Office-toepassingen.

Alt-codes gebruiken in macOS

Net als bij Windows-computers kunt u de optie- of alt-toets op Macintosh gebruiken.

Om alt-codesnelkoppelingen op Mac te gebruiken, moet u eerst Unicode Hex Input aan uw invoermethode toevoegen. Klik op het invoermethode-pictogram in de bovenste balk en activeer de Unicode Hex-invoermethode om te typen. Houd een van de optietoetsen ingedrukt en typ de hexadecimale Unicode-punten. Optie 221A produceert bijvoorbeeld het vierkantswortelsymbool zoals √. Het probleem met deze methode is echter dat Mac slechts vier cijfers Unicode-punten accepteert. Het werkt niet als het symbool een hexadecimaal Unicode-punt van meer dan vier cijfers heeft. In dat geval kunt u de Character Viewer-app gebruiken om de Symboolen in te typen.

Alt-codes gebruiken in Linux

Op Linux-computers werken alt-codes anders.

Druk op de toetsen "Control + Shift + U". Typ het hexadecimale Unicode-punt. Hierdoor wordt de invoer omgezet in overeenkomstige Unicode-Symboolen. Punten om te onthouden

Veel niet-Engelse toetsenbordindelingen hebben de AltGr-toets op het toetsenbord. AltGr geeft Alt Graph of Alt Right aan. In de meeste gevallen werkt het op dezelfde manier als de alt-toets en wordt het gewoon gebruikt als een rechter alt-toets aan de rechterkant op de spatiebalk. Het kan echter ook werken als een combinatie van "Fn + Alt". Als u decimale codes gebruikt, accepteren sommige toepassingen zonder voorloopnullen en bij sommige toepassingen moet u voorloopnullen gebruiken. De decimale codes die met het numerieke toetsenbord worden gebruikt, zijn gebaseerd op de codepagina en niet op de conversie van het hexadecimale Unicode-punt. Op HTML-documenten kunt u HTML-escape-entiteiten of decimale of hexadecimale codes in voorgeschreven indeling gebruiken. Unicode en Windows Alt-code In onze eerdere artikelen hebben we duizenden sneltoetsen uitgelegd met alt-codes in Windows en Mac. Veel gebruikers sturen ons e-mails en klaagden dat de snelkoppelingen niet werken op hun computer. De alt-codes hebben een lange geschiedenis die op verschillende apparaten verschillend kan worden geïnterpreteerd.

Op oudere IBM-pc's worden 0 - 255 tekens opgeslagen in Read Only Memory (ROM) om het direct te interpreteren als een snelkoppeling bij gebruik met alt-code. Alt + 003 produceert bijvoorbeeld het hart als ♥. Later gebruikte Windows codetabel 437 om de viercijferige decimale codes met alt-codes te gebruiken. Alt + 0003 levert bijvoorbeeld ♥ op. Bij beide bovenstaande methoden moet u een apart numeriek toetsenblok gebruiken om het nummer in te voeren. Tegenwoordig is het gebruikelijk om Unicode-tekencodering op apparaten te gebruiken. Dit leidde tot het gebruik van hexadecimale Unicode-code op Mac en een gelijkwaardig decimaalteken in Windows. U kunt bijvoorbeeld alt + 0003 in Mac en alt + 9786 in Windows gebruiken zonder apart numeriek toetsenblok om ♥ te typen. Daarom kan de snelkoppeling, afhankelijk van het apparaat en de behuizing, anders werken.